SAMENZORG OOSTVELD

Mevrouw Manon Talpe - Logopediste

  • GSM: 0476 / 931 331
  • Website www.samenzorgoostveld.be
  • Afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de Artevelde Hogeschool Gent in 2016

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Ik ben een enthousiaste logopediste met een hart voor leer- en taalstoornissen. Daarnaast heb ik een specialisatie in meertaligheid. Als logopedist vind ik het belangrijk om te werken volgens de interesses en sterktes van elk kind en zo de motivatie steeds zo hoog mogelijk te houden.

Bij mij kan je terecht voor de behandeling van logopedische problematieken uit verschillende domeinen.

  • Leerproblemen: dyslexie, dyscalculie en dysorthografie (lezen, rekenen en spelling)
  • Taalproblemen bij ééntaligen en meer- of anderstaligen
  • Articulatieproblemen: moeilijkheden met de uitspraak van één of meerdere klanken
  • Studiebegeleiding

Je kan bij mij terecht voor niveaubepaling en individuele logopedische begeleiding. We starten met een anamnesegesprek waarin de hulpvraag bepaald wordt. Vervolgens wordt de klacht in kaart gebracht via genormeerde onderzoeken. De resultaten hiervan worden dan via een verslag en een begeleidend gesprek meegedeeld. Op basis hiervan kan er dan therapie opgestart worden. Samenwerking tussen alle partijen staat hierbij centraal.

Heb je vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.