SAMENZORG OOSTVELD

Mevrouw Annelien De Rycke - Logopediste

 • GSM: 0478 / 397 190
 • Website www.samenzorgoostveld.be
 • Afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan de Artevelde Hogeschool Gent in 2009

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Kinderen en volwassenen

kinderen met leerproblemen ( al of niet met diagnose )

 • niveau bepaling van schoolse vaardigheden ( testafnames)
 • logopedische begeleiding ter optimalisering van de  lees-, spellings- en rekenvaardigheden

articulatieproblemen

 • vaststellen van de  problemen via testafname of  observatie

taalachterstand

 • niveaubepaling van de  taal
 • gerichte  begeleiding ter uitbreiding van de  woordenschat en zinsconstructies en verschillende woordvormen
 • taalproblemen bij volwassenen als gevolg van een hersenletsel

studiebegeleiding van de  kinderen

 • herhalen van wat er op school aan bod  komt
 • technieken aanleren om efficiënter te studeren