SAMENZORG OOSTVELD

OPGEPAST: er kunnen op dit ogenblik geen nieuwe zorgaanvragen starten. Het agenda wordt opnieuw opengesteld, zodra er nieuwe trajecten kunnen opgestart worden.

Mevr. Els Rottey - Psychologe

  • GSM: 0491/986812
  • www.samenzorgoostveld.be
  • Afgestudeerd
  • Licentiaat in de klinische psychologie
  • Aan UGent 2005
  • Erkend als zelfstandig psycholoog, lid van de Belgische Federatie van Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen.
  • Contextuele-, systeemtheoretische en psycho-analytische achtergrond.
  • Gespecialiseerd als psycholoog, contextbegeleider en handelingsgericht diagnosticus in de jeugdzorg.

Voor wat kan u bij ons terecht

De doelgroep zijn kinderen, jongeren en volwassenen die door internaliserende (bv. depressie, burnout, laag zelfbeeld, angststoornissen, trauma, psychosomatische klachten, eetstoornissen,…) of externaliserende problemen (ADHD, impulscontrole problemen, gedragsproblemen,…) het eigen psychisch welbevinden en/of dat van de directe omgeving in het gedrang brengen.

Bij kinderen wordt de probleemanalyse samen met de ouders gemaakt. Ook de wisselwerking binnen het gezin kan hierbij aan bod komen, net als opvoedkundige moeilijkheden.