SAMENZORG OOSTVELD

Mevr. Annelien De Rycke - Logopediste

Voor wat kan u  bij ons terecht

kinderen met leerproblemen ( al of niet met  diagnose )

  • niveau bepaling van schoolse vaardigheden ( testafnames)
  • logopedische begeleiding ter optimalisering van de  lees-, spellings- en rekenvaardigheden

Kinderen met articulatieproblemen

  • vaststellen van de  problemen via testafname of  observatie

Kinderen met taalachterstand

  • niveaubepaling van de  taal
  • gerichte  begeleiding ter uitbreiding van de  woordenschat en zinsconstructies en verschillende woordvormen

Studiebegeleiding van de  kinderen

  • herhalen van wat er op school aan bod  komt
  • technieken aanleren om efficiënter te studeren